Articole

1. Iorga Mihail, Ana-Maria 2013. “Relevanţa tipologică a trăsăturii [±animat] în realizarea prepoziţională a dativului din construcţia ditranzitivă”. Limba română, LXII, nr. 2/2013, 174-185, ISSN 0024-3523.

2. Iorga Mihail, Ana-Maria 2013. “Realizarea analitică a dativului (la + Ac) în româna dialectală”. Studii şi cercetări lingvistice, nr. 2/2013, 239-261, categoria B+, ISSN 0039-405X.

3. Mihail, Ana-Maria 2009. “Tiparul sintactic afectiv (Det.) N1 de N2: origine şi realizări în limba română veche (amărâtul de om, această ticăloasă de ţară), în Rodica Zafiu, Blanca Croitor, Ana-Maria Mihail (eds), Studii de gramatică. Omagiu doamnei profesoare Valeria Guţu Romalo, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti (CNCS categoria B), 2009, 125-134, ISBN 978-973-737-706-7.

4. Mihail, Ana-Maria 2009. “Utilizările tiparului afectiv (Det.) N1 de N2 (nebunul de Ion) în limba română actuală”. În Gabriela Pană Dindelegan (ed.), Dinamica limbii române actuale. Aspecte gramaticale şi discursive, Bucureşti, Editura Academiei Române (CNCS categoria B), 2009, 95-112, ISBN 978-0-19-964492-6.

5. Mihail, Ana-Maria 2009. “Contaminaţii frazeologice în limba română actuală. Observaţii asupra variaţiilor înregistrate în discursul mass-mediei audiovizuale”. În Limba şi literatura, nr. 2/2009, 7-12, ISSN 0254-4741.

6. Mihail, Ana-Maria 2009. “Câteva observaţii asupra titlului-citat în textul de presă românesc”. În Buletinul ştiinţific al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, seria Limbi străine şi comunicare, nr.1/2009, Bucureşti, 76-80, ISSN 0254-4741.